Vi Tính Phát Đạt xin chào quý khách hàng !

LOA BLUETOOTH

MIC KARAOKE X6- CỰC HAY

MIC KARAOKE X6- CỰC HAY

MIC KARAOKE X6- CỰC HAY-- SL CÓ HẠN --TTTRAM