Vi Tính Phát Đạt xin chào quý khách hàng !

THIẾT BỊ MẠNG

Usb 3G Fp-link  7.2Mbps

Usb 3G Fp-link 7.2Mbps

Usb 3G Fp-link 7.2Mbps-- TIẾNG VIỆT-chạy dc ipad, android