Vi Tính Phát Đạt xin chào quý khách hàng !

RƠI GIẤY TỜ

23-01-2018
CỬA HÀNG VITINHS PHÁT ĐẠT CÓ NHẶT ĐƯỢC 1 VÍ TIỀN, 1 CMND VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN. ANH CHỊ NÀO LÀM RƠI THÌ ĐẾN CỬA HÀNG VI TÍNH PHÁT ĐẠT ĐỂ NHẬN LẠI

Thông tin khác